Liever Leven in de
veranderde wereld door
het Corona-virus COVID-19

Liever Leven in de veranderde wereld door het Corona-virus COVID-19

Liever Leven in plaats van overleven wordt juist nu van ons gevraagd, of je nu wel of niet besmet bent met het Corona-virus. We kregen in zeer korte tijd te maken met totaal veranderde leefomstandigheden. De impact die het Corona-virus op ons allen heeft, kan heel erg groot zijn en worden.

Liever Leven in plaats van overleven vraagt juist nu om Bewustworden en Bewustzijn van jouw Denken, Voelen en Doen en Laten

Wat zijn jouw gedachten nu? Welke emoties en gevoelens komen in je op en hoe beïnvloedt dat jouw doen en laten? Ben je in staat om hier naar te ‘kijken’ en het in ogenschouw te nemen? Herkennen en erkennen is van belang om tot bewustzijn te komen van wat de impact op jou is.

En als dat lukt, kun je dan komen tot acceptatie hiervan?

Acceptatie in de zin dat je je er niet meer tegen gaat of hoeft te verzetten, tegen gaat strijden of vechten. Vanuit deze acceptatie ontstaat de mogelijkheid om tot andere gedachten en daarmee tot andere emoties en gevoelens te komen. De impact die dat heeft op jouw doen en laten is wat Liever Leven beoogt te bereiken.

Denk aan de volgende metafoor (zeilers onder u zullen dit snel herkennen en erkennen):

Het kan gebeuren dat de windrichting zo ongunstig is dat je tegen de wind in zou moeten gaan om je bestemming te kunnen bereiken. Je kunt dan twee dingen doen:Het kan gebeuren dat de windrichting zo ongunstig is dat je tegen de wind in zou moeten gaan om je bestemming te kunnen bereiken. Je kunt dan twee dingen doen:

  1. Niets doen en afwachten tot de windrichting gunstiger is geworden (wachten op een vaccin).
  2. Of meebewegen met de windrichting, in zeilerstermen laveren geheten. Het lijkt er dan op dat je je doel voorbij zal gaan, maar door dit slim uit te voeren bereik je toch jouw doel.

Kun je deze metafoor ook toepassen in je dagelijks leven?

Liever Leven biedt de mogelijkheid, juist in de huidige ongunstige omstandigheden, om toch je bestemming/doel te bereiken en uit het overleven te komen. Via individuele begeleiding kunnen we jouw bewustzijn onderzoeken en beschouwen om vandaar uit samen te bepalen welke stap(pen) er nodig zijn om uit het overleven te komen en het gewenste doel te bereiken.

    Ben je geïnteresseerd wat dit voor jou kan betekenen? Neem dan gerust contact op.

     

    Peter DeJong
    GGZ Haptotherapeut