Het werk
Durf te doorgronden
Diepste wezen van leven
Essentie te zijn

Werkwijze

In deze wereld zijn we afgescheiden van ons ware zelf. De kunst is om dit weer bij elkaar te brengen. Bewustwording is hierbij een belangrijk element. Wie ben je geworden? Welke opgebouwde overtuigingen, normen en waarden draag je met je mee? En welke persoon, onze huidige identiteit, is daaruit voortgekomen? Dat herkennen, erkennen en accepteren zijn belangrijke thema’s onderweg naar Liever Leven. Is er geen strijd meer over wie je bent geworden? Dan is er een opening en kan er iets veranderen.

Haptonomie

Het unieke potentieel is in de kern van ieder mens aanwezig. Om dit potentieel vrij te maken gebruik ik de haptonomie. In de haptonomie geldt een oude wijsheid: Al (be)levend leer ik. Dat betekent dat we ons al (be)levend bewust worden van wat ons in de kern gegeven is. En wat er nodig is om jouw potentieel te ont-wikkelen en te laten ont-plooien (transformeren) naar jouw unieke mens-zijn.

Voelen

De haptonomie maakt gebruik van een menselijk vermogen: het voelen. Voelen in de betekenis van het luisteren naar wat in onze essentie verborgen ligt. Het luisteren naar (voelen van) het innerlijk weten. Het innerlijk weten is de stem van ons lichaam. Zo kunnen we ons bijvoorbeeld blij voelen of bedrukt. We kunnen ergens pijn in onze buik van hebben of juist vlinders in onze buik voelen. De stem van ons lichaam vertelt ons ook wat eigen en uniek is aan jou. Hoe meer wij in staat zijn om met hart en ziel verbonden te zijn vanuit onze unieke eigenheid, des te Liever wij ons Leven gaan leven.

Openen en sluiten

Aan de basis van het menselijk leven staat het vermogen om te herkennen wat goed (levenschenkend) en niet goed (levensbedreigend) voor ons is. Dit herkennen gebeurt door de tastzin, het voelen. Deze tastzin geeft ons het vermogen om af te tasten, en daarmee te verkennen en herkennen, wat goed en niet goed voor ons is. Hiermee hebben wij een zeer subtiel waarnemingsvermogen in handen. Door ervaring (beleving) leren we daar naar te handelen. Als het goed voelt, openen we ons en als het niet goed voelt, sluiten we ons af.

In beginsel helpt dit vermogen ons om te overleven. Maar gedurende onze groei staat dit steeds meer in dienst van onze ont-wikkeling en ont-plooiing. Het helpt om ons bewust te worden van waar we goed in zijn, waar onze talenten en passie liggen. Het is dan aan jou of je hier wel of geen gebruik van maakt.

Hoe werkt dat?

Omdat we zijn afgescheiden van ons ware zelf moeten we in beweging komen om iets te veranderen. Er is moed nodig om die stap te zetten. Samen kunnen we onderzoeken wat maakt dat je dingen doet zoals je ze doet. En we gaan kijken of het ook anders kan. Het vertrekpunt daarbij zijn de klachten die je hebt. De oorzaak daarvan is vaak niet lichamelijk maar ligt ergens anders. Ze komen bijvoorbeeld door een trauma of een ongezonde relatie in werk of vriendschap. Hierdoor is je lichaam uit balans geraakt. De klachten zijn signalen daarvan. Door te leren voelen wie we wezenlijk zijn en de weerstand los te laten, komt de balans terug in alle systemen van je lijf. Denk aan je temperatuur en je bloeddruk, je hormonen, je spierspanning en je stofwisseling. Die balans is de natuurlijke staat van het lichaam. Je lichaam herstelt zich en je krijgt weer vertrouwen in je lijf.

Voel jij het verlangen om meer en meer te willen zijn wie je bent? Wil jij met hart en ziel verbonden zijn met jouw leven? Liever Leven hoeft dan niet bij een verlangen of onvervulde belofte te blijven.