Luider en Luider

Heel worden, zijn en blijven

Stem van verlangen

Privacy Verklaring

In overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mag u verwachten dat uw therapeut zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens en uw behandelgegevens en ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Er is sprake van een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De wettelijke bewaartermijn is 15 jaar.

Uw behandelgegevens worden uitsluitend gebruikt om u optimaal te kunnen behandelen. Ieder ander gebruik, zoals bijvoorbeeld overleg met uw huisarts, is uitsluitend mogelijk met uw schriftelijke toestemming en wordt altijd eerst met u besproken.

Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:

  • NAW-gegevens
  • Geboortedatum
  • Datum behandeling (bij periodieke factuurdatum van elke behandeling).
  • Omschrijving behandeling: therapiesoort
  • Kosten van de behandeling.

De praktijk heeft verwerkersovereenkomsten met partijen zoals de softwareleverancier van de website en de verwerkers van de financiële afhandeling t.b.v. de belastingdienst. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Voor deze verwerkers is sprake van een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Contactgegevens

P.J. De Jong
GZ-Haptotherapeut
Bandalaan 15
7314 BR Apeldoorn
Telefoonnummer: (055) 355 39 39
Mobiel: (06) 513 69 556
E-mail: info@lieverleven.nu
KvK nummer: 08201007

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 08-02-2019, Apeldoorn.